Wie zijn wij?

De Sportraad Breda is een onafhankelijk adviesorgaan dat door het college in april 2015 in het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Breda.

Contact ons

Het doel

Het doel: De Sportraad stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van het sportbeleid en het sportklimaat in Breda en richt zich op het gehele domein van sport en bewegen:

 • van breedtesport tot topsport;
 • georganiseerde en ongeorganiseerde sport;
 • commerciĆ«le sport;
 • de maatschappelijke functie van sport.

Het doel van de Sportraad is om zoveel mogelijk Bredanaars in beweging te krijgen en van sport te laten genieten.

De samenstelling

De Sportraad bestaat momenteel uit 6 leden. De leden worden geselecteerd op basis van hun expertise op sportgerelateerde onderwerpen. De raadsleden vindt u elders op deze pagina. De voorzitter (Jan Blom) en vicevoorzitter (Cor Nagtzaam) zijn verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de Sportraad. De leden beschikken over affiniteit en relevante deskundigheid op het beleidsterrein van sport en bewegen en bezitten kennis van en contacten met degemeentelijke sportorganisaties. Ze worden op persoonlijke titel benoemd, en fungeren derhalve niet als formele vertegenwoordiger(s) van organisaties waaraan zij op enigerlei wijze gelieerd zijn. De Sportraad besluit bij meerderheid van stemmen.

Huidige leden

 • Jan Blom

  Jan Blom

 • Cor Nagtzaam

  Cor Nagtzaam

 • Janine van Gurp

  Janine van Gurp

 • Christel de Baat

  Christel de Baat

 • Herman Kruis

  Herman Kruis

 • Rick den Haan

  Rick den Haan

Contact ons